ارتباط با موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر
      نشانی:بندر ماهشهر،شهرک بعثت،منازل ۸۲ واحدی
         آدرس اداره پست براساس کد پستی : بندرماهشهر، بخش : مرکزی، روستا: جراحی، روستا: شهرک ممکو، محله: شهرک بعثت ( ممکو )، خیابان فرعی، خیابان اصلی شهرک بعثت ( ممکو )، پلاک: 0.0، طبقه: همکف

تلفن:۰۶۱۵۲۴۲۴۶۱۵
       زمان کاری :  شنبه تا چهارشنبه  ساعت : 14 - 8
سایت : www.eci-npc.com
------------------------------------------------------
ارتباط با آموزشگاه :
آدرس :شهرک بعثت -مجموعه مسکونی قایم ولایت 5 
06152430323
 شماره تماس :
زمان کاری :  شنبه تا چهارشنبه  ساعت : 13 - 7:30     
                            ایمیل آموزشگاه : sch.ecinpc@gmail.com