فرم های ثبت نام را چطور دریافت کنم؟
روش اول: منوی بالای سایت مدرسه و انتخاب گزینه ی پیش ثبت نام/ فرم های ثبت نام. روش دوم: مراجعه حضوری به مدرسه و دریافت فرم ها.
پرداخت شهریه به چه صورت است؟
انتخاب گزینه ی شهریه از منوی اصلی سایت/ انتخاب گزینه ی پرداخت شهریه سال تحصیلی 1402-1401/ انتخاب گزینه ی دانش آموز این مدرسه هستم و وارد نمودن کد ملی و رمز مدبر دانش اموز/ انتخاب گزینه ی پیگیری ثبت نام * اگر دانش آموز پایه اول هستید جهت پرداخت پیش قسط شهریه، گزینه ی دانش آموز این مدرسه نیستم را فعال و گزینه ی پیگیری ثبت نام را انتخاب و کد ملی و کد رهگیری ثبت نام دانش آموز را وارد نمایید.
متولدین چه سالی برای ثبت نام پایه اول در سال تحصیلی 1402-1401 مجاز هستند؟
متولدین بازه ی 1مهر 1394 الی 2 مهر 1395 مجاز به ثبت نام در پایه اول سال تحصیلی 1402-1401 هستند.
رمز مدبر خود را برای ثبت نام/مشاهده کارنامه فراموش کرده ام
لطفا در ساعات اداری با شماره ی تلفن مدرسه 06152420323 تماس بگیرد.
برای مشاهده ی کارنامه از چه طریقی اقدام کنم؟
برای مشاهده ی کارنامه در سامانه ی مدبر از منوی بالای سایت مدرسه گزینه ی "کارنامه" و یا با ورود مستقیم آدرس: www.modabber.basij.eci-npc.com در مرورگر خود اقدام نمایید.
 
  
1 
  
 
صفحه 1 از 1